เกี่ยวกับคอร์สนี้
เรียนคอร์สนี้ได้ 180 วัน
มีทั้งหมด 50 บทเรียน
วิดีโอความยาว 54 ชั่วโมง 22 นาที
เกี่ยวกับผู้สอน
กันต์ธีระ (อ.เบียร์) แสงธรรมวรคุณ
Beer Social Online

จบครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาฯ เอกสังคมขั้นสูง สอนสด สถาบัน GET สยามสแควร์ ซอย 8 : ติวเข้าเตรียมอุดมฯ ติววิชาสามัญเข้ามหาวิทยาลัย ติวเข้า ม.1 สาธิตปทุมวันฯ คอร์ส PRIVATE สถาบัน UTT กว่า 40 สาขา สอนสถาบัน The ACT. จ.ขอนแก่น ติวโควตา ม.ขอนแก่น, แพทย์ ม.ขอนแก่น ติวมาม่า (สหพัฒน์) ครั้งที่ 18 (2558) ที่ ม.เชียงใหม่ และ ม.สงขลานครินทร์

BS1402 ตีแตกโจทย์เข้มวิชาสามัญ TCAS (สำหรับสอบวิชาสามัญและโอเนต)

โจทย์จริงวิชาสามัญและ O-NET ครบทุกสาระ + สรุป concept แบบกระชับ

โดย กันต์ธีระ (อ.เบียร์) แสงธรรมวรคุณ
ราคา 4,500 บาท
แจ้งโอนเงิน
คอร์สนี้รวมอยู่ในเรียนแบบบุฟเฟ่ต์ ราคาถูกลงกว่าครึ่ง เรียนได้หลายคอร์ส แถมหนังสือฟรีด้วยนะ

   คอร์สนี้ครูเบียร์จัดเต็มด้วยโจทย์จริงวิชาสามัญและโอเนต รุ่นใหม่ๆ ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ตรงตาม trend ในการออกข้อสอบของ สทศ. ในปัจจุบัน 
   เน้นทำโจทย์จริง ทีละเรื่อง ทีละข้อ วิเคราะห์โจทย์ ทบทวน Concept แบบกระชับๆ แบ่งเป็น 3 ส่วน
   1. ภาคแรก เป็นข้อสอบทบทวนทีละเรื่อง เป็นข้อสอบจริงวิชาสามัญ 2555-2556 และโอเนตตั้งแต่ 2555 เป็นต้นมา
   2. ภาคที่ 2 นี่ไฮไลท์เลย เป็นข้อสอบจริงวิชาสามัญทั้งชุด ไม่ตัดออกสักข้อเดียว 4 ชุดตั้งแต่ 2557 - 2560 ทำทีละชุด ซึ่งน้องๆ ควรทำมาก่อน และทำโดยจับเวลาไม่ให้เกิน 1.30 ชั่วโมงต่อชุดด้วย (ชุดละ 50 ข้อ แต่ละข้อมีคำตอบข้อเดียวนะ)
   3. ภาคที่ 3 เป็นแนวข้อสอบการบ้าน ฝึกวิเคราะห์โจทย์ มีเฉลย เพื่อฝึกประสบการณ์ของตัวเอง

ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 1 2.00.26 นาที  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 2 2.00.36 นาที  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 3 1.57.00 นาที  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 4 1.57.04 นาที  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 5 1.55.02 นาที  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 6 1.58.05 นาที  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 7 1.58.42 นาที  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 8 1.57.42 นาที  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 9 39.29 นาที  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 10 1.17.31 นาที  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 11 1.58.48 นาที  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 12 1.20.41 นาที  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 13 30.44 นาที  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 14 17.30 นาที  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 15 1.38.28 นาที  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 16 1.43.22 นาที  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 17 15.18 นาที  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 18 1.55.42 นาที  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 19 2.00.38 นาที  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 20 1.29.18 นาที  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 21 26.37 นาที  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 22 42.30 นาที  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 23 52.22 นาที  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 24 1.53.08 นาที  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 25 1.27.26 นาที  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 26 24.46 นาที  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 27 1.52.42 นาที  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 28 1.21 นาที  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 29 1.12.58 นาที  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 30 49.47 นาที  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 31 1.13.44 นาที  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 32 46.10 นาที  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 33 39.24 นาที  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 34 1.00.21 นาที  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 35 40.56 นาที  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 36 22.41 นาที  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 37 1.44.18 นาที  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 38 1.21.56 นาที  
ชุดพิเศษ ทดสอบข้อสอบจริง 50 ข้อ 1 FREE 1.00.20 นาที  
ชุดพิเศษ ทดสอบข้อสอบจริง 50 ข้อ 2 FREE 8.40 นาที  
ชุดพิเศษ ทดสอบข้อสอบจริง 50 ข้อ 3 1.05.03 นาที  
ชุดพิเศษ ทดสอบข้อสอบจริง 50 ข้อ 4 40.36 นาที  
ชุดพิเศษ ทดสอบข้อสอบจริง 50 ข้อ 5 17.08 นาที  
ชุดพิเศษ ทดสอบข้อสอบจริง 50 ข้อ 6 5.01 นาที  
ชุดพิเศษ ทดสอบข้อสอบจริง 50 ข้อ 7 14.38 นาที  
เฉลยข้อสอบสังคมวิชาสามัญ 2560 1 14.38 นาที  
เฉลยข้อสอบสังคมวิชาสามัญ 2560 2 1.06.45 นาที  
เฉลยข้อสอบสังคมวิชาสามัญ 2560 3 3.21 นาที  
เฉลยข้อสอบสังคมวิชาสามัญ 2560 4 46.48 นาที  
1905 เฉลยข้อสอบวิชาสามัญอย่างละเอียด ฉบับที่ 6 สอบปี 2559 26ธ.ค.58.pdf
1906 เฉลยข้อสอบวิชาสามัญอย่างละเอียด ฉบับที่ 6 สอบปี 2560 24ธ.ค.59.pdf
เฉาะ สังคมวิชาสามัญโค้งสุดท้ายกับครูเบียร์ BOOSTUP.pdf
ขั้นตอน 1
ให้น้องๆ ดูคอร์ส รายละเอียดคอร์ส ราคาคอร์ส หรือโปรโมชั่นในหน้าเว็บไซต์หรือใบโบรชัวร์

ขั้นตอน 2
น้องๆ สามารถดาวน์โหลด ใบนำในการชำระค่าคอร์สเรียนออนไลน์สังคม อ.เบียร์ ได้ในเว็บไซต์ หรือตัดออกจากหลังใบโบรชัวร์
คลิก เพื่อดาวน์โหลดใบนำชำระเงิน

ขั้นตอน 3
เมื่อเลือกคอร์สได้แล้วกรอกรายละเอียดลงใน “ใบนำในการชำระค่าคอร์สเรียน” โดย 1 ใบระบุได้ 1 คอร์สเท่านั้น

ขั้นตอน 4
วิธีการชำระเงิน โดยการโอนเงินผ่านธนาคารผ่านบัญชีดังต่อไปนี้หรือในใบนำชำระคอร์สเรียนเท่านั้น
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 613-2-19240-3 นายกันต์ธีระ แสงธรรมวรคุณ บัญชีออมทรัพย์ สาขาประดิษฐ์มนูธรรม
  ธ. กรุงเทพ 855-001885-0 นายกันต์ธีระ แสงธรรมวรคุณ บัญชีออมทรัพย์ สาขาสยามพารากอน
  ธ. กรุงไทย 981-6-68567-1 นายกันต์ธีระ แสงธรรมวรคุณ บัญชีออมทรัพย์ สาขาเทสโก้โลตัส วังหิน
  ธ. ไทยพาณิชย์ 405-277321-3 นายกันต์ธีระ แสงธรรมวรคุณ บัญชีออมทรัพย์ สาขาเทสโก้โลตัส วังหิน
ขั้นตอน 4.1
ถ้าชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร
  • ให้นำ “ใบนำในการชำระค่าคอร์สเรียน” ไปเป็นข้อมูลให้พนักงานธนาคาร เพื่อน้องๆ ไม่ต้องจำเลขที่บัญชีจะชำระผ่านธนาคารใดให้กาเครื่องหมาย / ไปหน้าเลขที่บัญชีนั้น
  • เมื่อชำระค่าคอร์สเสร็จพนักงานธนาคารจะให้ใบนำชำระและใบฝากเงินคืนกลับมา เก็บไว้เป็นหลักฐาน

ขั้นตอน 4.2
ถ้าชำระผ่านตู้ ATM ใช้บัญชีโดยจดจากหน้าเว็บไซต์หรือในใบนำชำระคอร์สเรียน โอนเงินเสร็จเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ขั้นตอน 4.3
ถ้าชำระผ่าน App ของธนาคารในมือถือหรือเวบไซต์ธนาคารเมื่อชำระเสร็จให้เก็บรูปหน้าจอที่โอนเงินเสร็จแล้วไว้เป็นหลักฐานด้วย

ขั้นตอน 5
นำหลักฐานการโอนเงิน พร้อมใบนำชำระคอร์สเรียน สแกนหรือถ่ายรูปทั้ง 2 ใบ ส่งมาที่
Email : beersocialonline@gmail.com หรือ
Line ID : beersocialonline

ขั้นตอน 6
เข้าไปแจ้งการโอนเงินในเวบไซต์
  • คลิก แจ้งการโอนเงิน ที่ไอคอนคอร์สที่สมัครกรอกรายละเอียดแล้วส่ง
  • คลิก ยืนยันข้อมูล อย่าลืมยืนยันข้อมูลนะคะ
  • ***การกรอกที่อยู่ ทีมงานอาจารย์เบียร์จะส่งหนังสือให้สำหรับคอร์สที่ได้รับหนังสือ น้องๆ ต้องกรอก ชื่อผู้รับ เบอร์โทรผู้รับ ที่อยู่ต้องมี เลขที่บ้าน ถนน ตำบล (แขวง) อำเภอ (เขต) จังหวัด และรหัสไปรษณีย์ครบถ้วนนะจ๊ะ เพราะส่วนใหญ่จะส่งผ่านขนส่ง Kerry Express ที่ไปส่งให้ถึงที่บ้าน หรือที่ทำงานคุณพ่อคุณแม่ โดยชื่อผู้รับกับผู้ซื้อคอร์สอาจไม่เหมือนกันก็ได้ ให้ระบุใส่ชื่อผู้รับลงไปในที่อยู่จัดส่งข้อมูลด้วย เพราะบริษัทขนส่งจะโทรหาผู้รับ ถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นขั้นตอน 7
รอรับ Email การลงทะเบียนภายใน 24 ชั่วโมง และหนังสือใน 2-5 วันทำการ

ขั้นตอน 8
น้องๆ ที่ใจร้อนอยากเรียนเร็วๆ จะมีชีท 2 คาบแรกให้ดาวน์โหลดก่อนเพื่อเรียนรอหนังสือจ้า

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

0
0
0
0
0
เฉลี่ย
0.0/5.0

    ยังไม่มีรีวิวค่ะ